logo.png
Vươn cùng thời đại

Cán bộ chủ chốt

HALCOM tự hào có một đội ngũ những cán bộ chủ chốt làm việc chuyên nghiệp và có kỹ năng tốt. Họ có vai trò quan trọng trong mỗi công việc riêng nhưng ở họ có điểm chung là khả năng làm việc theo nhóm với tinh thần đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau để tạo ra những giải pháp kinh doanh có hiệu quả đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của khách hàng. 

1. Bà Lê Phương Anh – Giám đốc Liêm chính | Giám đốc Kinh doanh
Điện thoại: (04) 3 562 4709 - (04) 3 562 4710 Ext.: 24
Email: l.p.anh@halcom.vn
2. Bà Ngô Thị Phương Quế – Giám đốc Nhân sự
Điện thoại: (04) 3 562 4709 - (04) 3 562 4710 Ext.: 12
Email: n.p.que@halcom.vn
3. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Phó Trưởng Phòng Hành chính – Nhân sự
Điện thoại: (04) 3 562 4709 - (04) 3 562 4710 Ext.: 36
Email: n.t.t.hien@halcom.vn4. Bà Nguyễn Thị Hương – Phó Trưởng Phòng Phát triển Kinh doanh
Điện thoại: (04) 3 562 4709 - (04) 3 562 4710 Ext.: 17
Email: n.t.huong@halcom.vn
5. Bà Lê Hiền Thương – Phó Giám đốc Marketing
Điện thoại: (04) 3 562 4709 - (04) 3 562 4710 Ext.: 18
Email: l.h.thuong@halcom.vn