logo.png
Vươn cùng thời đại

Cán bộ chủ chốt

HALCOM tự hào có một đội ngũ những cán bộ chủ chốt làm việc chuyên nghiệp và có kỹ năng tốt. Họ có vai trò quan trọng trong mỗi công việc riêng nhưng ở họ có điểm chung là khả năng làm việc theo nhóm với tinh thần đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau để tạo ra những giải pháp kinh doanh có hiệu quả đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của khách hàng. 
 
  1. Ông Nguyễn Việt Dũng – Tổng Giám đốc
    Điện thoại: (024) 3 562 4709 - (024) 3 562 4710 Ext.: 70
    Email: n.v.dzung@halcom.vn


2. Ông Saurabh Mathur- Phó Tổng giám đốc điều hành
Điện thoại: (024) 3 562 4709 - (024) 3 562 4710 Ext.: 65
Email: Saurabh.Mathur@halcom.vn3. Ông Đoàn Ngọc Hiếu – Giám đốc- Ban phát triển kinh doanh
Điện thoại: (024) 3 562 4709 - (024) 3 562 4710 Ext.: 20
Email: d.n.hieu@halcom.vn4. Bà Bùi Thị Xuyến – Phụ trách kế toán
Điện thoại: (024) 3 562 4709 - (024) 3 562 4710 Ext.: 28
Email: b.t.xuyen@halcom.vn5. Bà Phạm Thị Hồng Thuỷ - Giám đốc nhân sự
Điện thoại: (024) 3 562 4709 - (024) 3 562 4710 Ext.: 18
Email: p.t.h.thuy@halcom.vn6. Ông Nguyễn Minh Lưu – Chánh văn phòng HĐQT
Điện thoại: (024) 3 562 4709 - (024) 3 562 4710 Ext.: 22
Email: n.m.luu@halcom.vn