logo.png
Vươn cùng thời đại

CBTT - Biên bản & Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty CP Halcom Việt Nam công bố thông tin về nội dung Biên bản & Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Bạn đọc vui lòng xem thông tin chi tiết tại tệp đính kèm dưới đây:
CBTT - Biên bản & Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Trân trọng,
Công ty CP Halcom Việt Nam

Đơn vị thành viên

Đối tác

© 2015 Halcom. Bảo lưu mọi quyền.