logo.png
Vươn cùng thời đại

CBTT - Quyết định của HĐQT về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2019 của công ty

Công ty CP Halcom Việt Nam công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2019 của công ty.

Bạn đọc vui lòng xem nội dung chi tiết trong công bố thông tin đính kèm dưới đây:
CBTT số 142-2019/CV/HALCOM

Trân trọng,
Công ty CP Halcom Việt Nam

Đơn vị thành viên

Đối tác

© 2015 Halcom. Bảo lưu mọi quyền.