logo.png
Vươn cùng thời đại
banner-linhvuc.png

Dự án Đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch thị trấn Hồ và các xã lân cận, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Mục tiêu : Cung cấp nước sạch trên địa bàn Thị trấn Hồ cùng các xã lân cận và một số khu công nghiệp trên địa bàn Huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.
Địa điểm : Thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
Diện tích : 15.000 m2 đến năm 2020
Nguồn nước sử dụng : Nguồn nước ngầm và nước mặt Sông Đuống
Tổng vốn đầu tư : 450 tỷ đồng đến năm 2020
Công suất : 5.500 m3/ngày đêm (Giai đoạn 2010 - 2015) và  20.000 m3/ngày đêm (2015 – 2020)
Tiến độ :
  • Giai đoạn 1: 2010-2015: Xây dựng hệ thống cấp nước công suất 5.500 m3/ngày đêm
  • Giai đoạn 2: 2015-2020: Mở rộng hệ thống cấp nước lên 20.000 m3/ngày đêm
Hình thức đầu tư :
 
 
Theo hình thức BOO
 
 
 

Đơn vị thành viên

Đối tác

© 2015 Halcom. Bảo lưu mọi quyền.