logo.png
Vươn cùng thời đại
banner-linhvuc.png

Dự án Nhà máy Nước Nhơn Hội, tỉnh Bình Định

Mục tiêu : - Cung cấp nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt của Khu kinh tế, góp phần phát triển Khu kinh tế Nhơn Hội.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế du lịch và dịch vụ.
Địa điểm : Khu Kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định
Diện tích : 23ha
Nguồn nước sử dụng : Nguồn nước mặt Sông Kon
Tổng vốn đầu tư : 2000 tỷ đồng
Công suất : 100.000 m3/ngày đêm
Tiến độ :
  • Giai đoạn 1 (2017-2018): công suất 25.000m3 / ngày.
  • Giai đoạn 2 (2018-2025): nâng công suất lên 50.000m3 / ngày
  • Giai đoạn 3 (từ năm 2025 trở đi, tùy theo nhu cầu thực tế): nâng công suất lên 100.000m3 / ngày đêm.
Hình thức đầu tư :
Đầu tư trực tiếp
 

Đơn vị thành viên

Đối tác

© 2015 Halcom. Bảo lưu mọi quyền.