logo.png
Vươn cùng thời đại
banner-linhvuc.png

Dự án Xây dựng, mở rộng Nhà sáng tác Tam Đảo-Bộ Văn hóa Thông tin & Du lịch

Dự án Xây dựng, mở rộng Nhà sáng tác Tam Đảo-Bộ Văn hóa Thông tin & Du lịch

Địa điểm: Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc

Nhiệm vụ dự án: Thẩm tra bản vẽ Thiết kế thi công và tổng Dự toán của công trình


2.jpg

Đơn vị thành viên

Đối tác

© 2015 Halcom. Bảo lưu mọi quyền.