logo.png
Vươn cùng thời đại
banner-linhvuc.png

Dự án xây dựng mới cầu qua cù lao Tân Lộc (Hợp phần 2)

Mục tiêu : Cầu qua cù lao Tân Lộc thuộc địa phận quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ điểm đầu giao với QL91 tại lý trình km37+500, điểm cuối trên cù lao Tân Lộc khu vực gần UBND phường Tân Lộc, tổng chiều dài khoảng 4.5km. Trên cù lao Tân Lộc hiện tại có khoảng 27.700 người đang sinh sống và đang kết nối với đất liền bằng bến phà Thốt Nốt – Tân Lộc
Địa điểm : Điểm đầu giao với QL91 tại lý trình km37+500, điểm cuối trên cù lao Tân Lộc khu vực gần UBND phường Tân Lộc, tổng chiều dài khoảng 4.5km
Tổng vốn đầu tư : 1.700 tỷ đồng
Tiến độ :
  • Năm 2015:
  • Khảo sát địa chất, địa hình, lập lưu đồ, dự báo lượng xe;
  • Phân tích tài chính, kinh tế, hiệu quả đầu tư dự án;
  • Đưa ra đề xuất đầu tư
  • Năm 2016:
  • Thành lập liên doanh đầu tư dự án;
  • Làm việc các tổ chức tài chính;
  • Bắt đầu khởi công dự án
Hình thức đầu tư : Hợp tác liên danh theo hình thức PPP

Đơn vị thành viên

Đối tác

© 2015 Halcom. Bảo lưu mọi quyền.