logo.png
Vươn cùng thời đại
banner-linhvuc.png

Dự án xây dựng, nâng cấp và cải tạo bệnh viện đa khoa huyện Nam Trực và Trực Ninh.

Giám sát thi công xây dựng nhà ngoại khoa, khám bệnh, hồi sức cấp cứu và khoa dược thuộc Dự án xây dựng, nâng cấp và cải tạo bệnh viện đa khoa huyện Nam Trực và Trực Ninh.

Địa điểm: Huyện Trực Ninh và Nam Trực, tỉnh Nam Định

 

Mục tiêu phát triển của dự án: Dự án Xây dựng, nâng cấp và cải tạo bệnh viện đa khoa cho 2 huyện Nam Trực và Trực Ninh được thực hiện nhằm mục đích chăm sóc sức khoẻ tốt hơn cho người dân địa phương

1.jpg

Đơn vị thành viên

Đối tác

© 2015 Halcom. Bảo lưu mọi quyền.