logo.png
Vươn cùng thời đại

HID_ THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN HALCOM VIỆT NAM : HID_ THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

BẠN ĐỌC VUI LÒNG NHẤN VÀO LIÊN KẾT DƯỚI ĐÂY ĐỂ XEM CHI TIẾT:

HID_Ngay DK cuoi cung thuc hien quyen tham du DHDCD thuong nien 2018.pdf

Đơn vị thành viên

Đối tác

© 2015 Halcom. Bảo lưu mọi quyền.