logo.png
Vươn cùng thời đại

Lịch sử phát triển

 • 7/10/2013

  Công ty tiến hành tái cơ cấu, đổi thành tên gọi ngày nay: Công ty Cổ phần Đầu Tư và Tư Vấn Hà Long, gọi tắt là HALCOM
 • 2011

  Công ty chính thức đưa vào hoạt động nhà máy Nước Thuận Thành
 • 2009-2011

  Công ty bắt đầu mở rộng sang lĩnh vực Đầu Tư: Xây dựng nhà máy Nước Thuận Thành, tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
 • 2007-2012

  Công ty lần đầu tiên liên danh 50/50 với một công ty nước ngoài (Công ty Angkasa-Malaysia) thắng thầu một dự án lớn về thiết kế kỹ thuật: Dự án thành phần 5&6, Tân Hóa Lò Gốm
 • 2006-2008

  Công ty lần đầu tiên đứng đầu liên danh thắng thầu hợp đồng tư vấn cho Chương trình Tín dụng ưu đãi tại Việt Nam do Chính phủ Phần Lan tài trợ
 • 2006-2007

  Công ty lần đầu tiên thắng thầu một dự án lớn về kỹ thuật: Hợp đồng Quản lý và Giám sát cho Dự án 1B, giai đoạn 2 tại thành phố Hải Phòng

Trang

Đơn vị thành viên

Đối tác

© 2015 Halcom. Bảo lưu mọi quyền.