logo.png
Vươn cùng thời đại

Lịch sử phát triển

  • 2/7/2004

    Đổi tên thành Công ty TNHH Phát triển Hạ Tầng Thăng Long, gọi tắt là Infra-TL
  • 2003-2004

    Công ty bắt đầu tham gia dự án ODA, vay vốn WB thông qua ký kết hợp đồng lập RAP và EIA cho 4 thành phố Hải Phòng, Nam Định, Cần Thơ và Hồ Chí Minh thuộc dự án VUUP
  • 2/7/2001

    Thành lập Công ty TNHH Nước và Môi trường Đường Thành, gọi tắt là W&E Ltd(tiền thân của công ty HALCOM ngày nay)

Trang

Đơn vị thành viên

Đối tác

© 2015 Halcom. Bảo lưu mọi quyền.