logo.png
Vươn cùng thời đại

Nghị quyết HĐQT thông qua việc mua cổ phần Công ty CP Phong điện miền Trung từ các cá nhân

Đơn vị thành viên

Đối tác

© 2015 Halcom. Bảo lưu mọi quyền.