logo.png
Vươn cùng thời đại
banner-linhvuc.png

Hoạt động đầu tư

  • Dự án xây dựng mới cầu qua cù lao Tân Lộc (Hợp phần 2)
  • Mục tiêu : Cầu qua cù lao Tân Lộc thuộc địa phận quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ điểm đầu giao với QL91 tại lý trình km37+500, điểm cuối trên cù lao Tân Lộc khu vực gần UBND phường Tân Lộc, tổng chiều dài khoảng 4.5km. Trên cù lao Tân Lộc hiện tại có khoảng 27.700 người đang sinh sống và đang kết nối với đất liền bằng bến phà Thốt Nốt – Tân Lộc
  • Xem thêm
  • Dự án nâng cấp, cải tạo Đường tỉnh 923
  • Mục tiêu: Cải tạo, nâng cấp đoạn Phong Điền – Ba Se – QL91(Km11+326.8 – Km25+680) có chiều dài khoảng 14.5 km, mở rộng mặt đường rộng 3m lên 7m, nền đường 4m lên 12m, theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng tiêu chuẩn TCVN 4054 -2005. Cải tạo, xây mới 9 cầu cũ bằng thép trên tuyến đường và 30 vị trí cống. Tuyến sau khi được nâng cấp cải tạo sẽ...
  • Xem thêm

Trang

Đơn vị thành viên

Đối tác

© 2015 Halcom. Bảo lưu mọi quyền.