logo.png
Vươn cùng thời đại

Các hoạt động

Trong ngày 06/05/2017 tại Hà Nội, công ty HALCOM đã tổ chức buổi đào tạo lần thứ hai chương trình “ Tuân thủ doanh nghiệp (CCP)” cho toàn thể đội ngũ cán bộ nhân viên và chuyên gia các dự án của công ty. Đây là hoạt động thường niên của Công ty, phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB), nhằm tăng cường năng lực năng lực hiểu biết, cải thiện các quy trình, quy định nội bộ, giúp HALCOM đáp ứng tốt hơn các tiêu chuẩn quốc tế và của WB.
Trong khuôn khổ chương trình làm việc của mình tại công ty HALCOM, bà Lisa K.Miller-Cán bộ của bộ phận Liêm chính của Nhóm Ngân hàng Thế giới đã có chuyến đi thăm và làm việc hiện trường tại một số dự án mà công ty HALCOM đang thực hiện.
Với sự chỉ đạo của ban CCP công ty HALCOM chương trình “Đường đua CCP-CCP Racing 2015” được tổ chức nhằm phát động phong trào thi đua, tuyên truyền sâu rộng và nâng cao sứ mệnh cũng như triết lý kinh doanh minh bạch của công ty.
Ngày 14/11/2015, công ty HALCOM đã chính thức giới thiệu và áp dụng Bộ Quy tắc Ứng xử (Code of Business Ethics) của công ty. Buổi lễ đã được trang trọng tổ chức tại Hà Nội với sự tham gia của nhiều khách mời, đối tác quốc tế, cũng như toàn thể Cán bộ, Nhân viên và đội ngũ Chuyên gia tư vấn của công ty. HALCOM là một trong những doanh nghiệp tư nhân đầu tiên tại Việt Nam có Bộ Quy tắc Ứng xử và áp dụng trong hoạt động kinh doanh, sản xuất của mình.

Đơn vị thành viên

Đối tác

© 2015 Halcom. Bảo lưu mọi quyền.