logo.png
Vươn cùng thời đại

Các hoạt động

Ngày 14/11/2015, công ty HALCOM đã chính thức giới thiệu và áp dụng Bộ Quy tắc Ứng xử (Code of Business Ethics) của công ty. Buổi lễ đã được trang trọng tổ chức tại Hà Nội với sự tham gia của nhiều khách mời, đối tác quốc tế, cũng như toàn thể Cán bộ, Nhân viên và đội ngũ Chuyên gia tư vấn của công ty. HALCOM là một trong những doanh nghiệp tư nhân đầu tiên tại Việt Nam có Bộ Quy tắc Ứng xử và áp dụng trong hoạt động kinh doanh, sản xuất của mình.

Đơn vị thành viên

Đối tác

© 2015 Halcom. Bảo lưu mọi quyền.