logo.png
Vươn cùng thời đại
news_edit.jpg

Các hoạt động nội bộ

Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân Đảng viên nói riêng. Với ý nghĩa đó, được sự giúp đỡ của chi bộ Công ty CP Đầu tư và Tư vấn Hà Long và sự nỗ lực, phấn đấu của bản thân, 2 ông Trần Minh Quang và Nguyễn Huy Toàn đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam chiều 11/12/2015 vừa qua.
Ngày 9/12/2015 tại Hà Nội, Chương trình Nước và vệ sinh môi trường tại các thị trấn nhỏ tại Việt Nam(WSPST) đã tổ chức Hội thảo “ Đào tạo Quản lý công trình Cấp thoát nước của các thị trấn nhỏ tại Việt Nam”
Sáng ngày 03/12/2015, BCH Công Đoàn HALCOM đã tổ chức cuộc họp với bên Công đoàn ngành xây dựng nhằm mục đích khảo sát định kỳ Công đoàn cơ sở hàng năm, thảo luận, đánh giá cũng như tổng kết sơ bộ công tác Đoàn năm 2015 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2016.
Ngày 26 tháng 11 năm 2015 tại Khách sạn Pullman - Hà Nội, Bộ Xây dựng, Hội cấp thoát nước Việt Nam kết hợp với Đại sức quán Úc cùng Hội ngành nước Úc tổ chức Hội thảo Việt – Úc về quản lý chất lượng nước và quản lý rủi ro trong cấp nước.

Trang

Đơn vị thành viên

Đối tác

© 2015 Halcom. Bảo lưu mọi quyền.