logo.png
Vươn cùng thời đại
news_edit.jpg

Các hoạt động nội bộ

Ngày 24 tháng 11 năm 2015 tại Khách sạn Fortuna - Hà Nội, Bộ Xây dựng cùng Bộ Ngoại giao Phần Lan tổ chức Hội thảo ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác Chống thất thoát, thất thu nước sạch.
Ngày 24 tháng 11 năm 2015 tại Khách sạn Fortuna - Hà Nội, Bộ Xây dựng cùng Đại sức quán Phần Lan tổ chức Diễn đàn hợp tác ngành nước Việt Nam – Phần Lan nhằm nâng cao năng lực cho ngành nước Việt Nam và là cầu nối để các doanh nghiệp Việt Nam – Phần Lan có cơ hội tiếp xúc trao đổi hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực pháp triển ngành nước.
Ngày 14/11/2015, công ty HALCOM đã chính thức giới thiệu và áp dụng Bộ Quy tắc Ứng xử (Code of Business Ethics) của công ty. Buổi lễ đã được trang trọng tổ chức tại Hà Nội với sự tham gia của nhiều khách mời, đối tác quốc tế, cũng như toàn thể Cán bộ, Nhân viên và đội ngũ Chuyên gia tư vấn của công ty. HALCOM là một trong những doanh nghiệp tư nhân đầu tiên tại Việt Nam có Bộ Quy tắc Ứng xử và áp dụng trong hoạt động kinh doanh, sản xuất của mình.
Ngày 10/11 tại Hà Nội, Trung tâm Đào tạo và Truyền thông Doanh nhân Việt (VEN) phối hợp với Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam (VPBA) đã tổ chức hội thảo “ Trao đổi kinh nghiệm quản trị minh bạch để hội nhập quốc tê”. Chương trình này được tài trợ bởi công ty Cổ phần Đầu tư và Tư Vấn Hà Long (HALCOM).

Trang

Đơn vị thành viên

Đối tác

© 2015 Halcom. Bảo lưu mọi quyền.