logo.png
Vươn cùng thời đại
news_edit.jpg

Các hoạt động nội bộ

Ngày 9/12/2015 tại Hà Nội, Chương trình Nước và vệ sinh môi trường tại các thị trấn nhỏ tại Việt Nam(WSPST) đã tổ chức Hội thảo “ Đào tạo Quản lý công trình Cấp thoát nước của các thị trấn nhỏ tại Việt Nam”
Sáng ngày 03/12/2015, BCH Công Đoàn HALCOM đã tổ chức cuộc họp với bên Công đoàn ngành xây dựng nhằm mục đích khảo sát định kỳ Công đoàn cơ sở hàng năm, thảo luận, đánh giá cũng như tổng kết sơ bộ công tác Đoàn năm 2015 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2016.
Ngày 26 tháng 11 năm 2015 tại Khách sạn Pullman - Hà Nội, Bộ Xây dựng, Hội cấp thoát nước Việt Nam kết hợp với Đại sức quán Úc cùng Hội ngành nước Úc tổ chức Hội thảo Việt – Úc về quản lý chất lượng nước và quản lý rủi ro trong cấp nước.
Ngày 24 tháng 11 năm 2015 tại Khách sạn Fortuna - Hà Nội, Bộ Xây dựng cùng Bộ Ngoại giao Phần Lan tổ chức Hội thảo ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác Chống thất thoát, thất thu nước sạch.

Trang

Đơn vị thành viên

Đối tác

© 2015 Halcom. Bảo lưu mọi quyền.