logo.png
Vươn cùng thời đại
news_edit.jpg

Các hoạt động nội bộ

Lễ ký hợp đồng đã diễn ra vào ngày 29/8/2013 vừa qua tại Hà Nội, giữa Công ty CP Đầu tư và Tư vấn Hà Long (HALCOM) với Ban Quản lý dự án 6 (PMU6).
Vào tháng 3/2013 vừa qua, tại thành phố Lạng Sơn, UBND thành phố Việt Trì đã tổ chức hội nghị mở hồ sơ đề xuất tài chính của gói thầu dịch vụ tư vấn hỗ trợ thực hiện Dự án phát triển toàn diện kinh tế xã hội tại các đô thị: Việt Trì, Hưng Yên và Đồng Đăng.
Trải qua hơn 12 năm xây dựng và phát triển, thương hiệu Infra-Thanglong ngày càng khẳng định được uy tín của mình trong lĩnh vực Tư vấn phát triển Hạ tầng – Đô thị - Xoá đói giảm nghèo. Tuy nhiên, trong chiến lược kinh doanh được cập nhật vào tháng 7/2012 mới đây, Ban lãnh đạo Công ty đã xác định rõ

Trang

Đơn vị thành viên

Đối tác

© 2015 Halcom. Bảo lưu mọi quyền.