logo.png
Vươn cùng thời đại
news_edit.jpg

Các hoạt động nội bộ

Để văn hóa doanh nghiệp có thể tồn tại, thấm nhuần tới từng CBNV và biến thành lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp này so với doanh nghiệp khác là điều mà bất cứ người chủ doanh nghiệp nào cũng mong muốn. Tuy nhiên, đây không phải là câu chuyện một sớm một chiều, mà ngược lại là cả một quá trình đòi hỏi sự đào tạo và tái đào tạo, truyền thông và tái truyền thông không ngừng. Xuất phát từ lý do đó, khóa đào tạo Văn hóa Doanh nghiệp lần thứ hai trên phạm vi toàn Công ty đã được HALCOM chính thức triển khai trong 02 ngày 31/03 và 01/04 vừa qua.
Một trong những sự kiện được mong đợi nhất, nơi để các giá trị văn hóa của Halcom tiếp tục được thể hiện và lan tỏa, Year End Party 2017 đã khép lại với nhiều nụ cười, niềm vui, sự hân hoan của hơn 100 khách mời và nhân sự trong Công ty

Trang

Đơn vị thành viên

Đối tác

© 2015 Halcom. Bảo lưu mọi quyền.