logo.png
Vươn cùng thời đại
news_edit.jpg

Các hoạt động nội bộ

Sáng ngày 22/12/2017, Tổ chuyên gia Công ty HALCOM và Phong điện Miền Trung đã tiến hành xem xét, đánh giá Hồ sơ dự thầu lựa chọn nhà thầu Tư vấn quản lý dự án (quốc tế) để triển khai thực hiện Dự án Nhà máy Phong điện Phương Mai 3.
Ngày 27/10/2017, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần đầu tư và tư vấn hà Long (HALCOM) cùng với Công ty Ingerop (Pháp) và Công ty PCKK (Nhật Bản) sẽ phối hợp tổ chức Hội thảo về “Vai trò và giải pháp phát triển hệ thống đường sắt nhẹ của các thành phố lớn trong quá trình đô thị hóa tại Việt Nam”
Ngày 10/10/2017, Công ty CP Phong điện miền Trung – đơn vị thành viên của HALCOM, đồng thời cũng là chủ đầu tư của Dự án đã tiến hành tổ chức Lễ động thổ Dự án Điện gió Phương Mai 3 tại Khu Kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định.

Trang

Đơn vị thành viên

Đối tác

© 2015 Halcom. Bảo lưu mọi quyền.