logo.png
Vươn cùng thời đại
Được thành lập từ năm 2001, trải qua hơn 18 năm hình thành và phát triển với hai lần thay đổi tên gọi,HALCOM đã từng bước khẳng định được vị trí và vai trò của mình trong lĩnh vực Đầu tư và Tư vấn phát triển Hạ tầng – Đô thị - Xoá đói giảm nghèo
HALCOM đã thực sự trưởng thành sau nhiều năm phát triển. Chúng tôi vững tin sẽ mang đến cho quí khách hàng những sản phẩm tư vấn và đầu tư trong lĩnh vực phát triển hạ tầng - đô thị với chất lượng cao nhất và giá trị tốt nhất.

Trang

Đơn vị thành viên

Đối tác

© 2015 Halcom. Bảo lưu mọi quyền.