logo.png
Vươn cùng thời đại
news_edit.jpg

Thông tin báo chí

Theo đúng tiến độ cam kết của Dự án, Nhà máy điện gió Phương Mai 3 (Khu Kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định) đã hoàn thành việc đổ móng 2 trụ tuabin đầu tiên.
Nhà máy điện gió Phương Mai 3 (tại Khu kinh tế Nhơn Hội – Bình Định) do Công ty CP Phong điện Miền Trung - CWP làm chủ đầu tư, đang được tăng tốc thi công để kịp đấu nối lưới điện quốc gia vào tháng 10.2019.

Trang

Đơn vị thành viên

Đối tác

© 2015 Halcom. Bảo lưu mọi quyền.