logo.png
Vươn cùng thời đại
news_edit.jpg

Thông tin báo chí

Ngày 17/10/2019, tại chương trình truyền hình trực tiếp "Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau" năm 2019 do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) phối hợp với Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu Quốc gia và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, công ty Halcom Việt Nam đã tham gia ủng hộ vì người nghèo với số tiền 500 triệu đồng.
CBTT - Thay đổi người đại diện công bố thông tin
CBTT - Ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Trang

Đơn vị thành viên

Đối tác

© 2015 Halcom. Bảo lưu mọi quyền.