logo.png
Vươn cùng thời đại
news_edit.jpg

Thông tin báo chí

Kể từ khi Công ty Phong điện Miền Trung, đơn vị chủ đầu tư dự án Phương Mai 3 được chính thức mua lại bởi Công ty HALCOM Việt Nam (HALCOM), các công tác chuẩn bị nhằm đưa Dự án Điện gió Phương Mai 3 vào vận hành thương mại có những dấu hiệu chuyển biến tích cực. Theo thông tin được ghi nhận từ Chủ đầu tư, Dự án sẽ hòa lưới điện quốc gia vào khoảng cuối năm 2018 – đầu năm 2019.

Trang

Đơn vị thành viên

Đối tác

© 2015 Halcom. Bảo lưu mọi quyền.