logo.png
Vươn cùng thời đại
news_edit.jpg

Thông tin báo chí

Đây là vấn đề được đề cập tại Hội thảo “Vai trò và giải pháp phát triển hệ thống đường sắt nhẹ của các thành phố lớn trong quá trình đô thị hóa tại Việt Nam”. Hội thảo do Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam phối hợp cùng với các Công ty HALCOM, Công ty Ingerop (Pháp) và Công ty PCKK (Nhật Bản) tổ chức gần đây tại Hà Nội.
Nếu so sánh với các loại hình đường sắt đô thị khác như đường sắt vận tải khối lớn (MRT), đường sắt một ray (monorail) thì hệ thống đường sắt nhẹ (LRT) vừa giúp tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường, hiện đại và vừa phù hợp với nhiều thành phố tại Việt Nam trong quá trình đô thị hóa.

Trang

Đơn vị thành viên

Đối tác

© 2015 Halcom. Bảo lưu mọi quyền.