logo.png
Vươn cùng thời đại
news_edit.jpg

Thông tin báo chí

Ngày 10/3/2017, theo công văn số 976/UBND-KT, HALCOM đã chính thức nhận được sự chấp thuận của UBND tỉnh Bình Định đối với việc thực hiện nghiên cứu đầu tư Dự án Xây dựng hệ thống cấp nước Khu kinh tế Nhơn Hội trên địa bàn tỉnh.
Ngày 26/4, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh – Ngọc Hà – Hà Nội, Công ty HALCOM đã tham gia “Diễn đàn kinh tế tư nhân” do Hội doanh nhân tư nhân Việt Nam (VPBA) tổ chức. Tại diễn dàn, các đại diện của HALCOM cũng đã trình bày và chia sẻ nhiều ý kiến, giải pháp nhằm thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân. Buổi chiều cùng ngày, HALCOM cũng đã vinh dự được vinh danh ở hạng mục giải thưởng “Doanh nghiệp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước”.
Trong khi các địa phương vẫn còn nhu cầu lớn về xây dựng hạ tầng thiết yếu, đặc biệt là nước sạch thì việc huy động sự tham gia của các doanh nghiệp tư nhân vào dự án nước sạch là vô cùng cần thiết.
Đó là lời khẳng định của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh trong buổi Hội thảo tổng kết Chương trình Nước và Vệ sinh các thị trấn nhỏ Việt Nam (Chương trình do Chính phủ Phần Lan tài trợ) đã diễn ra vào sáng ngày 23/03/2017 vừa qua tại Bộ Xây dựng.

Trang

Đơn vị thành viên

Đối tác

© 2015 Halcom. Bảo lưu mọi quyền.