logo.png
Vươn cùng thời đại
news_edit.jpg

Thông tin báo chí

(CLO) Ngày 11/07/2016, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh, toàn bộ 30.000.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Hà Long (HALCOM), mã chứng khoán « HID » chính thức niêm yết và giao dịch phiên đầu tiên tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).
(CLO) Việc tuân thủ liêm chính, sự minh bạch và các công cụ để hợp tác kinh doanh quốc tế sẽ giúp cho các doanh nghiệp mạnh mẽ và có sức thu hút với các đối tác nước ngoài. Có thể coi đó là yếu tố quan trọng để hội nhập quốc tế… Kinh nghiệm từ việc thực hiện tuân thủ doanh nghiệp, tuân thủ liêm chính của Công ty Cổ phần Đầu tư và tư vấn Hà Long (HALCOM) sẽ giúp cho doanh nghiệp việt tiếp cận nguồn vốn phi chính phủ (NGO) một cách hiệu quả nhất.

Trang

Đơn vị thành viên

Đối tác

© 2015 Halcom. Bảo lưu mọi quyền.