logo.png
Vươn cùng thời đại
news_edit.jpg

Thông tin Cổ phiếu- Cổ đông

Thông báo V/v gia hạn thời gian công bố BCTC của Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Hà Long
CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN HÀ LONG CÔNG BỐ THÔNG TIN: THÔNG BÁO CẤP MỚI SỔ CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN
Công ty CP Đầu tư & Tư vấn Hà Long (HALCOM, Giấy đăng ký kinh doanh số 0101143879 thay đổi lần 12 ngày 5/8/2015, nơi cấp Hà Nội) trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

Trang

Đơn vị thành viên

Đối tác

© 2015 Halcom. Bảo lưu mọi quyền.