logo.png
Vươn cùng thời đại
news_edit.jpg

Thông tin Cổ phiếu- Cổ đông

Sáng ngày 12/7/2014 vừa qua, Công ty CP Đầu tư và Tư vấn Hà Long (HALCOM) đã tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014 tại Văn phòng Công ty.

Trang

Đơn vị thành viên

Đối tác

© 2015 Halcom. Bảo lưu mọi quyền.