logo.png
Vươn cùng thời đại
news_edit.jpg

Thông tin Cổ phiếu- Cổ đông

Sáng ngày 25/04/2016, Công ty Cổ phần Đầu tư & Tư vấn Hà Long ( HALCOM) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 tại phòng họp khách sạn Vườn Thủ Đô, số 4 Hoàng Ngọc Phách, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN HÀ LONG CÔNG BỐ THÔNG TIN: BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN HÀ LONG CÔNG BỐ THÔNG TIN: BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ II NĂM 2016 (QUÝ I NĂM TÀI CHÍNH 2016) & BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ II NĂM 2016 (QUÝ I NĂM TÀI CHÍNH 2016)
Thông báo V/v gia hạn thời gian công bố BCTC của Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Hà Long

Trang

Đơn vị thành viên

Đối tác

© 2015 Halcom. Bảo lưu mọi quyền.