logo.png
Vươn cùng thời đại
news_edit.jpg

Thông tin Cổ phiếu- Cổ đông

Căn cứ công văn số 292/UBCK-GSĐC của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước gửi Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư Vấn Hà Long ngày 18 tháng 01 năm 2016, công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Hà Long (HALCOM) trân trọng công bố thông tin về việc trở thành Công ty đại chúng như sau:
Sáng ngày 12/7/2014 vừa qua, Công ty CP Đầu tư và Tư vấn Hà Long (HALCOM) đã tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014 tại Văn phòng Công ty.

Trang

Đơn vị thành viên

Đối tác

© 2015 Halcom. Bảo lưu mọi quyền.