logo.png
Vươn cùng thời đại
news_edit.jpg

Thông tin Cổ phiếu- Cổ đông

Sáng ngày 25/05/3027, tại thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, Công ty HALCOM đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017. Tham dự Đại hội có các thành viên của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát; lãnh đạo các phòng ban cùng các Quý cổ đông của Công ty.

Trang

Đơn vị thành viên

Đối tác

© 2015 Halcom. Bảo lưu mọi quyền.