logo.png
Vươn cùng thời đại
news_edit.jpg

Thông tin Cổ phiếu- Cổ đông

Báo cáo kết quả kinh doanh Quý 4 năm 2016
Công bố thông tin quyết định HĐQT thành lập công ty thành viên.
Công bố thông tin quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm kế toán trưởng
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

Trang

Đơn vị thành viên

Đối tác

© 2015 Halcom. Bảo lưu mọi quyền.