logo.png
Vươn cùng thời đại
news_edit.jpg

Thông tin Tuyển dụng

- Tham gia công tác khảo sát, thiết kế các công trình giao thông cầu đường bộ tại dự án mà Công ty đang thực hiện - Thời gian điều động: Trong tháng 10/2015.
- Tham gia công tác khảo sát, thiết kế các công trình giao thông đường bộ tại dự án mà Công ty đang thực hiện - Thời gian điều động: trong tháng 10/2015.
Mô tả công việc - Quản lý dự án bao gồm lập kế hoạch ngân sách, kế hoạch công tác và kế hoạch nhân sự hàng năm - Làm việc với các Ban QLDA và chính quyền địa phương liên quan - Quản lý công tác thiết kế và giám sát thi công các công trình CTN
HALCOM luôn mở ra những cơ hội hấp dẫn cho những ứng viên có nhiệt huyết, tinh thần đồng đội, kỷ luật và sáng tạo! Hiện tại, chúng tôi đang cần tuyển các vị trí sau đây : : Cấp thoát nước, kiến trúc đô thị, cầu đường, giao thông, thủy lợi, chất thải rắn

Trang

Đơn vị thành viên

Đối tác

© 2015 Halcom. Bảo lưu mọi quyền.