logo.png
Vươn cùng thời đại
news_edit.jpg

Thông tin Tuyển dụng

HALCOM luôn mở ra những cơ hội hấp dẫn cho những ứng viên có nhiệt huyết, tinh thần đồng đội, kỷ luật và sáng tạo! Hiện tại, chúng tôi đang cần tuyển các vị trí sau đây: - 02 Kỹ sư Địa chất thủy văn. - 02 Kỹ sư Trắc địa.
- Hỗ trợ đơn vị vận hành/trưởng các trạm CTN chuẩn bị hợp đồng VH&BD các trạm thoát nước tại các thị trấn thuộc Chương trình nước và vệ sinh các thị trấn tại Việt Nam (Chương trình); - Phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh và huyện nhằm đảm bảo có đủ nguồn ngân sách chi thực hiện công tác VH&BD hàng năm và kịp thời phân bổ và giải ngân ngân sách cho các chủ trạm thoát nước thuộc Chương trình; ......
- Phiên dịch các cuộc họp, hội thảo, đào tạo, tập huấn. - Phiên dịch cho các chuyên gia quốc tế trong các chuyến khảo sát hiện trường Dự án. - Biên dịch tài liệu được giao (tài liệu dự án, báo cáo của các chuyên gia trong Dự án ...) - Những nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng đoàn Dự án
- Quản lý dự án bao gồm lập kế hoạch ngân sách, kế hoạch công tác và kế hoạch nhân sự hàng năm - Làm việc với các Ban QLDA và chính quyền địa phương liên quan - Xúc tiến quan hệ hợp tác giữa chính phủ Việt Nam và nhà tài trợ trong lĩnh vực nước và vệ sinh sau khi kết thúc Dự án

Trang

Đơn vị thành viên

Đối tác

© 2015 Halcom. Bảo lưu mọi quyền.