logo.png
Vươn cùng thời đại
news_edit.jpg

Thông tin Tuyển dụng

a. Trực tiếp vận hành máy móc, thiết bị b. Bảo dưỡng, bảo trì máy móc, thiết bị
- Hỗ trợ trưởng đoàn và trực tiếp kiểm tra các công việc của đòan tư vấn giám sát và cán bộ hỗ trợ. Làm cầu nối hợp tác hiệu quả giữa Chủ đầu tư, tư vấn giám sát trong toàn bộ quá trình giám sát thi công, hoàn thiện, bàn giao và bảo hành công trình. - Đảm bảo hoạt động nhất quán và đồng bộ của tổ chức tư vấn giám sát thi công và chất lượng giám sát các công trình thi công theo quy định hiện hành ...
- Xem xét và đề xuất sửa đổi các biện pháp an toàn lao động, an toàn giao thông, biện pháp bảo về môi trường của nhà thầu - Kiểm tra, giám sát việc áp dụng các biện pháp an toàn lao động, an toàn giao thông, biện pháp bảo vệ môi trường trê hiện trường - Lập báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất về an toàn lao động, an toàn giao thông, và bảo vệ môi trường - Kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch quản lý môi trường theo yêu cầu của Nhà tài trợ
HALCOM luôn mở ra những cơ hội hấp dẫn cho những ứng viên có nhiệt huyết, tinh thần đồng đội, kỷ luật và sáng tạo! Hiện tại, chúng tôi đang cần tuyển các vị trí sau đây: - 05 Kỹ sư Giám sát thi công Cấu. - 05 Kỹ sư Giám sát thi công Đường. - 02 Kỹ sư Quản lý Khối lượng (QS). - 02 Kỹ sư Quản lý Chất lượng (QC).

Trang

Đơn vị thành viên

Đối tác

© 2015 Halcom. Bảo lưu mọi quyền.