logo.png
Vươn cùng thời đại

Quyết định HĐQT bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Dũng làm Phó Tổng giám đốc

Đơn vị thành viên

Đối tác

© 2015 Halcom. Bảo lưu mọi quyền.