logo.png
Vươn cùng thời đại

Thành viên sáng lập


Ông Nguyễn Học Văn

- Ngày sinh: 5/9/1937
- Nơi sinh: Hoa Lư, Ninh Bình
- Trình độ học vấn:
• Đại học Kỹ thuật
• Học viện Chính trị và Hành chính Quốc gia
- Kinh nghiệm:
• Giám đốc Thiết kế Cấp thoát nước thuộc Bộ Xây dựng
• Phó Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần Nước và Vệ sinh môi trường Việt Nam
• Phó trưởng nhóm - Dự án Cấp nước tại thành phố Bagdad - Irac
• Tư vấn trưởng - Dự án Cấp nước tại 6 thành phố (do ADB tài trợ)
• Quản lý thiết kế và xây dựng hệ thống cấp nước KhangKhay (Campuchia)


Ông Trần Đình Khai

- Ngày sinh: 13/3/1939
- Quê quán: Nghệ An
- Trình độ học vấn:
 • Kỹ sư xây dựng chuyên ngành Cấp thoát nước - Đại học Xây dựng Kiev, Ucraina
 • Tiến sỹ kỹ thuật chuyên ngành Cấp thoát nước - Đại học Xây dựng Saint Peterbourg, Nga
 • Phó giáo sư, Đại học Kiến trúc Hà Nội
- Kinh nghiệm: 
 • Chuyên gia cấp thoát nước, môi trường – VIWASE
 • Ủy viên HĐQT, Cố vấn cao cấp - Công ty HALCOM
 • Nhiều năm kinh nghiệm trong các dự án về Cấp thoát nước và Môi trường