logo.png
Vươn cùng thời đại

Văn hóa doanh nghiệp

1. Mục đích cốt lõi:
- Luôn đem lại lợi ích thỏa đáng cho các bên liên quan
- Phấn đấu cho các giá trị của tổ chức trên tinh thần tôn trọng giá trị cá nhân 
- Trở thành tập đoàn kinh tế lớn, mang lại niềm tự hào cho mỗi nhân viên
- Xây dựng văn hóa mô hình “Kim cương”: Tôn trọng văn hóa gia đình để duy trì sự thương yêu, đoàn kết; đồng thời lấy văn hóa kỷ luật làm nền tảng; khuyến khích tự do sáng tạo; từ đó cả Công ty là con thuyền vững chắc lao ra cạnh tranh, chiếm lĩnh thị trường.

2. Mô hình văn hóa doanh nghiệp 

MÔ HÌNH “VIÊN KIM CƯƠNG

van_hoa_doanh_nghiep.jpg

Đơn vị thành viên

Đối tác

© 2015 Halcom. Bảo lưu mọi quyền.