logo.png
Vươn cùng thời đại

Văn hóa doanh nghiệp

1. Mục đích cốt lõi:
- Luôn đem lại lợi ích thỏa đáng cho các bên liên quan
- Phấn đấu cho các giá trị của tổ chức trên tinh thần tôn trọng giá trị cá nhân 
- Trở thành tập đoàn kinh tế lớn, mang lại niềm tự hào cho mỗi nhân viên
- Xây dựng văn hóa mô hình “Kim cương”: Tôn trọng văn hóa gia đình để duy trì sự thương yêu, đoàn kết; đồng thời lấy văn hóa kỷ luật làm nền tảng; khuyến khích tự do sáng tạo; từ đó cả Công ty là con thuyền vững chắc lao ra cạnh tranh, chiếm lĩnh thị trường.

2. Mô hình văn hóa doanh nghiệp 

MÔ HÌNH “VIÊN KIM CƯƠNG

 

Tin tức khác

Đơn vị thành viên

Đối tác

© 2015 Halcom. Bảo lưu mọi quyền.