logo.png
Vươn cùng thời đại

VOV1 - Diễn đàn Kinh tế | Trả lời của CT HĐQT Halcom Vietnam

VOV1 - Diễn đàn kinh tế với chủ đề :
GIẢI PHÁP HỖ TRỢ CÁC DOANH NGHIỆP MỚI THÀNH LẬP TRỤ VỮNG TRÊN THƯƠNG TRƯỜNG


Khách mời: ông Nguyễn Quang Huân – Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Halcom và Phó Giáo sư.Tiến sĩ Vũ Thành Hưng – Nguyên Phó Viện trưởng Viện Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân.
Link chi tiết : http://vov1.vov.vn/dien-dan-kinh-te/giai-phap-ho-tro-cac-doanh-nghiep-moi-thanh-lap-tru-vung-tren-thuong-truong-306-c24-50951.aspx

 

Đơn vị thành viên

Đối tác

© 2015 Halcom. Bảo lưu mọi quyền.