Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng Quý 3/2019 và giải trình biến động kết quả kinh doanh

Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam công bố Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng Quý 3/2019 và giải trình biến động kết quả kinh doanh.

Bạn đọc vui lòng xem thông tin chi tiết tại đường dẫn dưới đây:

HID-BCTC hop nhat Q3.2019

HID-Giải trình BCTC hop nhat Q3.2019

HID-BCTC rieng Q3.2019

HID-Giai trinh BCTC rieng Q3.2019