Cần chủ động và mạnh mẽ trong tái khởi động nền kinh tế hậu Covid-19

Tạp chí Vietnam Business Forum, trong số chuyên đề về tái khởi động nền kinh tế hậu Covid-19, đã phỏng vấn ông Nguyễn Quang Huân – Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân tư nhân VN, Chủ tịch HĐQT Công ty Halcom VN về những ảnh hưởng của đại dịch tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, biện pháp hỗ trợ khối kinh tế tư nhân cũng như một số điểm sáng của doanh nghiệp tư nhân trong việc duy trì sản xuất, kinh doanh hiểu quả trong “ trạng thái bình thường mới”.

Vui lòng xem tạp chí đã xuất bản tại đây!