Tin tức & Sự kiện

Nhận diện thách thức về nguồn nước sạch trong phát triển bền vững

Trước cam kết mạnh mẽ với Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững của Liên hợp quốc mới đây, Việt Nam cần có sự đầu tư lớn cả về chính sách, nguồn lực và lộ trình thực hiện để bảo đảm cung cấp nước sạch cho người dân và kiểm soát nguồn nước thải gây ô nhiễm.

Giá năng lượng sạch đủ hấp dẫn?

Năm 2023, nếu cơ chế giá không ổn định, không có lộ trình tăng giá, nhà đầu tư không thể tính được các chỉ số tài chính và vì thể không tính được suất đầu tư.