Tin tức & Sự kiện

‘Nên giảm thuế VAT đến hết năm 2024’

ĐBQH Nguyễn Quang Huân, Ủy viên Ủy ban KH,CN&MT của Quốc hội, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Halcom Việt Nam chia sẻ với Diễn đàn Doanh nghiệp về Nghị quyết 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về Xây dựng và phát triển đội ngũ doanh nhân thời kỳ mới.