CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Sáng ngày 12/7/2014 vừa qua, Công ty CP Đầu tư và Tư vấn Hà Long (HALCOM) đã tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014 tại Văn phòng Công ty.

 

Đại hội đã thành công tốt đẹp với Nghị quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban điều hành về kết quả thực hiện SXKD năm 2013, Kế hoạch SXKD năm 2014, Phương án phân chia lợi nhuận năm 2013 và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm sát là bà Lê Thị Ánh Hồng (Cán bộ Phòng HAL-RD) thay bà Nguyễn Thị Hà (Phó phòng HAL-RD). Hy vọng rằng dưới sự chèo lái của Ban Giám đốc, con thuyền HALCOM sẽ vượt qua mọi sóng gió thử thách để hoàn thành tốt Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014 đã đề ra.

Sau đây là một số hình ảnh diễn ra trong Đại hội :

2014_dhcd_02.jpg

2014_dhcd_03.jpg