Chuyển dịch năng lượng phát triển bền vững

Trong bối cảnh các quốc gia trên thế giới đang hướng về mục tiêu Net Zero giảm phát khí thải từ giờ đến năm 2050, Việt Nam cũng không ngoại lệ. Để thực hiện mục tiêu này, việc chuyển dịch năng lượng, phát triển bền vững rất quan trọng. Chuyên mục “Phát triển bền vững” của VTV đã có chương trình “Chuyển dịch năng lượng phát triển bền vững” phân tích chủ đề này 21:10, tối 2/11/2021.