Công bố thông tin – Nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Miền Tây Công ty CP Halcom Việt Nam