Công bố thông tin – Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty CP Điện mặt trời Halcom-Hậu Giang

HID Công bố thông tin liên quan đến Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty CP Điện mặt trời Halcom-Hậu Giang

Bạn đọc vui lòng xem thông tin chi tiết tại đường dẫn dưới đây:

HID-CBTT Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty CP Điện mặt trời Halcom-Hậu Giang