Công bố thông tin – Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh đối với ông Nguyễn Việt Dũng

HID Công bố thông tin – Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh đối với ông Nguyễn Việt Dũng

Bạn đọc vui lòng xem thông tin chi tiết tại đường dẫn dưới đây:

20220919 – HID – Nghi quyet HDQT ve viec mien nhiem va bo nhiem chuc danh doi voi ong Nguyen Viet Dung