Công bố thông tin – Nghị quyết HĐQT về việc giảm vốn đầu tư tại Công ty CP Phát triển đô thị Cần Thơ và ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty

HID Công bố thông tin liên quan đến HID- CBTT Nghị quyết HĐQT về việc giảm vốn đầu tư tại Công ty CP Phát triển đô thị Cần Thơ và ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty.pdf

Các nội dung thông qua trong Nghị quyết:

  • Giảm vốn đầu tư tại Công ty CP Phát triển đô thị Cần Thơ từ 125.000.000.000 đồng xuống còn 1.249.950.000 đồng trong thời gian dự kiến là 01 năm.
  • Vốn giải ngân sẽ được đầu tư tại các dự án đang triển khai
  • Quy chế Công bố Thông tin của Công ty

Bạn đọc vui lòng xem thông tin chi tiết tại đường dẫn dưới đây:

HID- CBTT Nghị quyết HĐQT về việc giảm vốn đầu tư tại Công ty CP Phát triển đô thị Cần Thơ và ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty