CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MẶT TRỜI VKT – HÒA AN

I. GIỚI THIỆU CHUNG

  1. Tên tiếng Anh: VKT – HOA AN SOLAR PLANT JOINT STOCK COMPANY
  2. Giám đốc: Ông Nguyễn Việt Dũng
  3. Ngày thành lập: 20/7/2008
  4. Giấy phép KD: 6300305500
  5. Vốn điều lệ: 139 tỷ đồng
  6. Trụ sở chính: Số 790, tỉnh lộ 927 ấp 8, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, Việt Nam
  7. Điện thoại: (84) 024 356 24709

II. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

  1. Đầu tư, xây dựng nhà máy điện các loại, ưu tiên điện Mặt Trời và kinh doanh buôn bán điện năng.
  2. Khảo sát tiềm năng điện Mặt Trời
  3. Xây lắp các công trình điện

III. CÔNG BỐ THÔNG TIN

Công bố thông tin trước phát hành trái phiếu – Công ty CP Điện Mặt Trời VKT – Hòa An