CHI NHÁNH MIỀN TÂY

I. GIỚI THIỆU CHUNG

 1. Ngày thành lập: 06/10/2011
 2. Địa chỉ: Số 272k, Đường 30/4, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ
 3. Điện thoại & Fax: 0292.378.2504
 4. Email: infocantho@infra-tl.com
 5. Giám đốc chi nhánh: Ông Nguyễn Như Hợp

II. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

 1. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan;
 2. Khảo sát, điều tra kinh tế và xã hội học;
 3. Hoạt động tư vấn quản lý;
 4. Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ ngành nước và môi trường;
 5. Đầu tư phát triển các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng, kinh doanh bất động sản
 6. Kinh doanh vật tư ngành nước
 7. Xây dựng, quản lý, khai thác và cung cấp nước sạch

III. DỰ ÁN TRIỂN KHAI

1. Gói thầu CSPH5: Dịch vụ tư vấn Giám sát và Quản lý hợp đồng thi công các gói thầu xây lắp thuộc hạng mục 2, Giai đoạn II – Dự án Nâng cấp đô thị Việt Nam – Tiểu Dự án Thành phố Cần Thơ
 • Nguồn vốn: World Bank
 • Chủ đầu tư: Ban quản lý Dự án Nâng cấp đô thị thành phố Cần Thơ
 • Tổng giá trị hợp đồng: 21 tỷ đồng
 • Địa điểm: Thành phố Cần Thơ
 • Thời gian dự kiến: 32 tháng (5/2010 – 1/2013)
 • Tư vấn liên danh: WSP (Phần Lan)
 • Dịch vụ cung cấp:
   • Giám sát chất lượng xây dựng 03 gói thầu xây lắp do các nhà thầu thực hiện theo thông lệ quốc tế và các quy định hiện hành của Việt Nam.
   • Tư vấn cho Ban QLDA các vấn đề về thiết kế/thi công hoặc các vấn đề kỹ thuật khác có thể phát sinh trong quá trình xây dựng.
   • Quản lý về tiến độ, kiểm soát về giá thành các gói thầu xây lắp theo nội dung các hợp đồng xây lắp đã ký.
   • Thay mặt Ban QLDA làm việc với vai trò Chủ nhiệm dự án để đảm trách các thủ tục, tài liệu hợp đồng có liên quan và có giới hạn về trách nhiệm đối với các tài liệu này.
   • Tập hợp tất cả các hồ sơ, thủ tục pháp lý liên quan; bản vẽ hoàn công công trình để phối hợp với Ban QLDA hoàn thành hồ sơ quyết toán cho công trình như hạn định.
   • Trực tiếp làm rõ về khối lượng, đơn giá phát sinh với các đơn vị thẩm quyền của VN trong quá trình kiểm toán, quyết toán, thanh tra công trình.

Ảnh Giám sát hiện trường

2. Gói thầu CT-CS-4.19: Giám sát xây dựng cho các gói thầu Nâng cấp LIA 3,6 (CT-PW-1.3); LIA 7,8,16 (CT-PW-1.4); LIA 19,25 (CT-PW-1.5) – Dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long (MDR-UUP) – Tiểu dự án TP Cần Thơ
 • Nguồn vốn: Ngân hàng Thế giới
 • Chủ đầu tư: Ban quản lý Dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án TP Cần Thơ
 • Tổng giá trị hợp đồng: 2.751.459.000 đồng
 • Địa điểm: Thành phố Cần Thơ
 • Thời gian dự kiến: 24 tháng (07/6/2013 – 07/6/2015)
 • Dịch vụ cung cấp:
   • Xem xét kiểm tra trước khi thi công về Hồ sơ thiết kế chi tiết các gói thầu xây lắp CT-PW-1.3; CT-PW-1.4; CT-PW-1.5.
   • Quản lý hợp đồng và Giám sát thi công công trình cho các gói thầu CT-PW-1.3; CT-PW-1.4; CT-PW-1.5.
   • Giám sát môi trường – An toàn lao động.
   • Thời gian bảo hành công trình.
   • Các nhiệm vụ khác.