Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021 Halcom Việt Nam thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ  

Công ty CP Halcom Việt Nam (mã CK: HID) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 bằng hình thức bỏ phiếu điện tử qua hệ thống của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam vào ngày 10-12.1.2022 và họp trực tuyến vào ngày 12.1.2022 với sự tham dự của HĐQT, Ban Điều hành Công ty, Ban kiểm soát và các cổ đông.

Ông Nguyễn Quang Huân – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Halcom Việt Nam cùng Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Đại hội đồng cổ đông bất thường được tổ chức nhằm mục đích điều chỉnh phù hợp với thực tế hoạt động kinh doanh, đảm bảo mục tiêu kế hoạch năm 2021, triển khai thực hiện chiến lược phát triển trung – dài hạn của Halcom Việt Nam đến năm 2025.

Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu điện tử Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021 là 88 cổ đông, sở hữu 30.819.680 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 52,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Các nội dung chính đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường bao gồm: điều chỉnh nội dung phân phối lợi nhuận năm 2020; chi trả cổ tức; phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ; sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty; và sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Nội dung phân phối lợi nhuận năm 2020 được điều chỉnh và thông qua như sau:

  • Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (31/3/2021): 24,24 tỷ đồng
  • Kế hoạch chia cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu (2%/vốn điều lệ): 21,75 tỷ đồng
  • Lợi nhuận sau thuế còn lại: phân phối Quỹ khen thưởng Phúc Lợi và 1 phần giữ lại doanh nghiệp

Tại cuộc họp trực tuyến, HĐQT đã trình bày cụ thể nội dung các báo cáo được biểu quyết thông qua như trên, giới thiệu và cập nhật về hai dự án đầu tư trọng điểm của Công ty tại tỉnh Bình Định trong năm 2022: dự án Hệ thống cấp nước Khu Kinh tế Nhơn Hội và Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng trong khuôn viên Dự án Nhà máy điện gió Phương Mai 3 (Phương Mai 3 Resort).

Đại hội đồng cổ đông bất thường Halcom Việt Nam đã nhất trí với phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ với tổng số lượng cổ phần chào bán là tối đa 50.000.000 cổ phần (tương ứng 50 triệu cổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng), tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá là 500 tỷ đồng. Thời gian phát hành dự kiến là Quý I & II/2022. Mục đích của đợt phát hành này là nhằm triển khai hai dự án đầu tư nêu trên, hiện thực hóa tầm nhìn của Halcom trở thành công ty tiên phong về phát triển bền vững hạ tầng và đô thị tại Việt Nam và Đông Nam Á.

Dự án Hệ thống cung cấp nước sạch Khu kinh tế Nhơn Hội, với tổng mức đầu tư gần 400 tỷ đồng cho 3 giai đoạn, trong đó, giai đoạn 1 sẽ được khởi công vào tháng 2/2022 và dự kiến hoàn thành xây dựng vào tháng 12/2022, đi vào vận hành từ năm 2023, sẽ cấp nước phục vụ mục đích sinh hoạt, công nghiệp, thương mại và dịch vụ cho KKT Nhơn Hội. Công nghệ xử lý nước sạch đảm bảo đầu ra đạt quy chuẩn QCVIỆT NAM về chất lượng nước sinh hoạt do các chuyên gia hàng đầu về nước sạch của Phần Lan đề xuất.

Dự án Hệ thống cung cấp nước sạch Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định

Phương Mai 3 Resort, kết hợp phân khu năng lượng tái tạo hiện tại với chức năng du lịch sinh thái, giải trí, sẽ là bước đi đầu tiên của Halcom Việt Nam trong đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng với tổng mức đầu tư gần 4.400 tỷ đồng. Dự án sẽ phát huy tiềm năng sẵn có, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, mang lại nguồn thu cho ngân sách địa phương bên cạnh nguồn lợi hiện có từ năng lượng tái tạo. Phương Mai 3 Resort được kỳ vọng sẽ trở thành một sản phẩm du lịch độc đáo trên bán đảo Phương Mai, đóng góp vào sự đa dạng trong phát triển chung của du lịch tại Quy Nhơn, Bình Định.

Phối cảnh tổng thể dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng trong khuôn viên Dự án Nhà máy điện gió Phương Mai 3 (Phương Mai 3 Resort)

 

Ông Nguyễn Quang Huân – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Halcom Việt Nam cùng Đoàn chủ tọa giải đáp thắc mắc của cổ đông.

 

Đại hội đã ghi nhận, tiếp thu và giải đáp các ý kiến đóng góp của cổ đông nhằm thực hiện tốt kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021. Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021 của Công ty CP Halcom Việt Nam đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự nhất trí cao, tin tưởng tuyệt đối của các cổ đông về hướng phát triển “xanh” và bền vững của Halcom Việt Nam.

Tin báo chí:

Cafe F: ĐHĐCĐ bất thường Halcom VN thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ