Hình ảnh – Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và kỷ niệm 35 năm thành lập của báo Đại biểu Nhân dân