Hình ảnh – Lễ khánh thành Nhà máy Điện Mặt trời Hậu Giang