Hình ảnh – Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác kinh doanh giữa AMECC, Halcom Việt Nam và Nước Thuận Thành