Hình ảnh – Ủy ban Khoa học, Công nghệ & Môi trường QH đến thăm và làm việc tại Nhà Máy Điện Gió Phương Mai 3