Hướng dẫn sử dụng hệ thống bỏ phiếu điện tử V-Vote cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Halcom VN

Hướng dẫn gồm 2 phần: Xác thực tài khoản trong lần đầu đăng nhập và Biểu quyết trên hệ thống

A. Hướng dẫn xác thực tài khoản trong lần đăng nhập lần đầu

Bước 1: Đăng nhập bằng tên truy cập và mật khẩu được cung cấp trong thư mời gửi tới nhà đầu tư đối với nhà đầu tư lần đầu đăng nhập.

Bước 2: Nhập số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD và ngày cấp.
Lưu ý: Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD giống số đã đăng ký khi mở tài khoản giao dịch CCQ.

Bước 3: Thay đổi mật khẩu nhằm đảm bảo tính bảo mật của tài khoản.

 Bước 4: Xác thực số điện thoại.

  • Nhập số điện thoại để nhận OTP
  • Nhận OTP và nhập OTP

 

 


Bước 5: Xác thực email.

  • Nhập Email để nhận mã OTP.
  • Nhận email và nhập OTP trong email vào hệ thống.

 

 

 

 B. Hướng dẫn biểu quyết trên hệ thống

Bước 1: Danh sách các đợt bỏ phiếu Nhà đầu tư có quyền biểu quyết 

Bước 2: Tiến hành biểu quyết

  • Tab 1: Thông tin chung: Cung cấp thời gian bắt đầu và kết thúc của đợt bỏ phiếu.
  • Tab 2: Nội dung biểu quyết: Chi tiết các nội dung cần lấy ý kiến của nhà đầu tư.
  • Tab 3: Vote: Nhà đầu tư tiến hành biểu quyết.

 

Bước 3: Sau khi cho ý kiến các nội dung biểu quyết, nhấn “Bỏ phiếu” ở góc phải dưới cùng để vote cho các nội dung -> Hệ thống hiển thị form xác nhận như sau:

Bước 4: Nhập mã kiểm tra chính xác -> Màn hình hiển thị form nhập mã OTP đã được gửi vể điện thoại như sau:

 

Bước 5: Nhập mã OTP -> nhấn Xác nhận -> Hệ thống hiển thị thông báo: “Bỏ phiếu thành công.”